Profili i meki lemovi za vitraže

Reč administratora

U relativno dugom periodu, od nekoliko decenija, profesionalno sam se bavio proizvodnjom nekih metalnih komponenti i hemijskih preparata za izradu vitraža. Bavljenje ovim poslom u ovom vremenu omogućilo mi je da sagledam tržište vitraža i većinu problema sa kojima se sreću vitražisti u ovom regionu. Opšti utisak se može izraziti sledećom konstatacijom: Sa izuzetkom nekoliko renomiranih radionica za  izradu vitraža, koje većim delom rade za inostrano tržište, na tržištu vitraža vlada blaga letargija. Uzroci ovakvog stanja su brojni a neki od njih su:

  • Nedostatak finansijskih sredstava kod investitora poslovnih, stambenih, verskih i drugih građevina za postavljanje relativno skupih vitraža,
  • Nezainteresovanost (?) projektanata za veću primenu vitraža,
  • Nedostatak materijla za izradu vitraža: staklo, nosači stakla, lemovi za spajanje, patine …
  • Relativno skupa oprema, alati, pribori i njihov nedostatak na domaćem tržištu kao i  potreban relativno veći prostor,
  • Nedostatak kompetetntnih umetnika (vitražista) odnosno nedostatak škola, kurseva i drugih oblika praktične obuke vitražista ili neodgovarajući programi na postojećim školama,
  • Nedostatak informacija za sve učesnike u procesu stvaranja vitraža: informacije se prenose “od usta do usta” po sistemu “samo ću tebi reći gde ima npr. stakla ali nikom da ne kažeš”
  • Ima još ali nema svrhe …

A šta reći, u ovim uslovima,  o vitražima koji se rade na nivou hobija? Margina. A šta nas realno očekuje u budućnosti ako se ne zaustavi i ne promeni ovaj trend? Mrak … a mogli smo! U nadi da će rad ovog portala imati pozitivan doprinos promovisanju vitraža  i razvoju tržišta vitraža u ovom regionu želim nam srećan početak.

Ponuda za vitražiste