Profili za vitraž

Profili za vitraž su namenjeni za izradu klasičnih vitraža. Izrađuju se od dve vrste materijala: nelegiranog olova i olova legiranog sa bakrom i/ili antimonom.

Profili se izrađuju u tri kvaliteta (stanja) čvrstoće: meko stanje, polutvrdo stanje i tvrdo stanje.

Profili se isporučuju u obliku šipki standardne dužine 1000 mm. Izuzetno, neke vrste profila se mogu isporučiti u dužinama od 2000 mm u pravim dužinama ili u koturu.

Za druge konstrukcije profila i sve nejasnoće kontaktirajte nas.

profili_levo prof_centar

 

„H“ ovalni ili poluokrugli

ovalni

Oznaka profila

a

b

h

Staklo, mm

01.001
2,1
2,7
4,1
2
01.002
3,5
5,0
6,2
3
01.003
3,5
6,4
6,5
3
01.004
4,5
6,4
7,4
3 i 4
01.005
3,5
2,7
5,5
3
01.006
3,5
8,0
7,3
3
01.007
4,5
5,0
7,1
3 i 4

 

„H“ ovalni ili poluokrugli sa rubom

ovalni_sa_rubom
Oznaka profila
a
b
b1
h
h1
j
Staklo, mm
02.003
3,5
5,0
3,0
6,5
4,8
0,7
3
02.004
4,5
5,0
3,0
7,5
5,8
0,7
4
02.005
3,5
7,0
4,9
7,9
5,0
0,8
3
02.006
4,5
7,0
4,8
8,9
6,0
0,8
4

 

„H“- kombinovani

 kombinovani

Oznaka profila

a

b1

b2

h

Staklo, mm

03.001
3,5
5,0
6,0
6,5
3
03.002
3,5
6,4
6,0
6,5
3
03.003
3,5
6,4
4,0
5,8
3

 

„H“- simetričn

grupa_04

Oznaka profila

a

b

h

Staklo, mm

04.001
2,1
4,2
3,8
2
04.002
2,1
6,0
3,6
3
04.003
3,5
6,0
5,0
3
04.004
3,5
6,3
6,3
3
04.005
3,5
7,7
5,0
3
04.006
3,5
8,7
5,7
3
04.007
4,2
7,7
5,7
3 i 4
04.008
4,5
6,0
6,0
3 i 4
04.009
4,5
6,3
7,3
3 i 4
04.010
4,5
8,7
6,7
3 i 4
04.011
4,2
6,0
5,6
3 i 4
04.12
4,2
4,2
6,0
3 i 4
04.013
3,5
4,2
5,2
3
04.014
5,0
16,0
8,0
4 i 5
04.015
4,5
10,0
7,5
3 i 4
04.016
4,5
14,0
7,5
3 i 4
04.017
5,0
12,5
8,0
4 i 5

 

„H“ – nesimetrični

grupa_05

Oznaka profila

a

b

c

h

Staklo, mm

05.001

3,5

7,7

4,2

5,0

3

05.002

4,5

8,7

6,3

7,0

3 i 4

 

Ugaoni

ugaoni

Oznaka profila

a

b

h

Staklo, mm

06.001

2,1

6,3

4,1

2

06.002

3,5

9,5

5,5

3

06.003

4,2

10,0

6,2

3 i 4

 

„H“- simetrični sa žljebovima

grupa_07

Oznaka profila

a

b

h

Staklo, mm

07.003

3,5

8,0

5,6

3

07.004

4,5

8,0

6,6

4

 

„H“- kombinovani sa žljebom za ojačanje

kombinovani_sa_zljebom

Oznaka profila

a

b

h

i

Staklo, mm

08.001

4,2

8,0

8,0

2,4

3 i 4

08.002

5,0

8,0

8,8

2,4

4 i 5

 

Ivični ovalni (poluokrugli) sa ispustom za ugradnju

grupa_09

Oznaka profila

a

b

u

i

h

Staklo, mm

09.001

3,5

9,5

3,5

4,5

6,2

3

09.002

4,5

9,5

3,5

4,5

7,2

3 i 4

09.003

3,5

11,0

4,5

4,5

6,4

3

09.004

4,5

11,0

4,5

4,5

7,4

3 i 4

 

Ivični sa rubom i sa ispustom za ugradnju

grupa_10

Oznaka profila

a

b

u

i

h

b1

h1

Staklo, mm

10.001

3,5

9,5

4,0

4,5

6,5

3,0

4,8

3

10.002

4,5

9,5

4,0

4,5

7,5

3,0

5,8

3 i 4

10.003

3,5

11,0

4,8

4,5

7,9

4,9

4,8

3

10.004

4,5

11,0

4,8

4,5

8,9

4,9

5,8

3 i 4

 

Ivični

 grupa_11

Oznaka profila

a

b

h

Staklo, mm

11.001
2,1
3,0
3,8
2
11.002
3,5
4,0
5,8
3
11.003
3,5
5,0
6,4
3
11.004
3,5
4,0
5,2
3
11.005
3,5
9,0
6,2
3
11.006
4,2
5,0
6,4
3 i 4
11.007
4,2
9,0
6,2
3 i 4
11.008
4,5
10,0
7,0
4
11.009
4,5
4,0
4,8
4
11.010
4,2
5,0
5,5
3 i 4
11.011
3,5
1,3
4,5
3
11.012
3,5
2,2
5,0
3
11.013

 

Ivični ovalni

 grupa_12

Oznaka profila

a

b

h

Staklo, mm

 

12.001
2,1
3,2
4,2
2
12.002
3,5
5,5
6,2
3
12.003
3,5
7,0
6,5
3
12.004
4,2
7,1
7,1
3 i 4
12.005

 

„Y“ – ivični ravan sa ispustom za ugradnju

 

grupa_13

Oznaka profila

a

b

u

i

h

Staklo, mm

 

13.001

4,5

11,5

6,0

4,5

6,5

3 i 4

 

Ovalna (poluokrugla) traka

traka_t1

Oznaka profila

a

b

 

T1.01
2,7
1,05
T1.02
5,0
1,35
T1.03
6,4
1,50

 

Ravna traka

traka_t2

Oznaka profila

a

b

 

T2.01
4,2
0,85
T2.02
6,0
0,75
T2.03
7,7
0,75
T2.04
8,7
1,10

 

Ravna traka sa žljebovima

traka_t3

Oznaka profila

a

b

 

T3.01

8,0

1,00

 

Ovalna (poluokrugla) traka sa rubom

Oznaka profila

a

b

 

T4.01

8,0

2,20